Wie is hibs?

  Natuurlijk is niet alles positief aan deze tijd maar eerlijk is eerlijk het biedt ook een scala aan interessante mogelijkheden en kansen.

  Elke Retailer en Wholesaler moet zich weer bewijzen. De consument wordt enerzijds steeds ongrijpbaarder en grilliger maar wil anderzijds steeds persoonlijker worden benaderd.

  Voorwaarde van succes en groei in deze tijd is: helder voor ogen hebben wie je bent, wat je wil bereiken en hoe je dit wil aanpakken. De hele organisatie zal hetzelfde voor ogen moeten hebben. Passie en betrokkenheid van elke deelnemer zijn de sleutel tot succes.

  hibs is een organisatie en advies bureau in de mode branche met als belangrijkste doel de interne organisatie van Retailers en Wholesalers zo efficiënt mogelijk in te richten.

  Als gevolg van de huidige economische tendens zal elke organisatie met minimale uitgaven zijn organisatie moeten runnen. Elke kostenpost wordt onder de loep genomen en besparingen worden waar mogelijk gerealiseerd. Dit geldt ook voor het personeelsbestand. Met minder mensen dezelfde taken uitvoeren. Voor een korte periode kan iedereen best een tandje harder lopen. Op termijn betekent dit een verarming van de kwaliteit van de geleverde diensten en overbelasting van uw werknemers waardoor de vreugde en commitment snel afneemt. Om dit te voorkomen moet er slimmer gewerkt worden.

  Door de jarenlange ervaring van hibs in het modebranche in de wholesaletak en retailtak kennen we de mores van het vak. Deze kennis en kunde gebruiken wij om in uw organisatie het slimmer werken door te voeren in uw organisatie, samen met u en uw medewerkers.

   

   

   

  Filosofie hibs

  hibs staat voor Heart in Business Solutions. Alleen als er een oprechte connectie is tussen partijen is het mogelijk de voorgenomen samenwerking met een positief resultaat af te sluiten. Er is een flow van positieve energie waardoor de samenwerking soepel verloopt. De samenwerking is gebaseerd op oprechtheid en respect voor elkaars zijn en standpunten. Dit brengt een gevoel van vrolijkheid en tevredenheid met zich mee. Hiermee maken we samen de wereld een klein beetje mooier. Dat geeft voldoening.

  Dit is een state of mind van hibs en haar opdrachtgevers.

  Deze state of mind is prima te koppelen aan commerciële doelen en activiteiten.

  Wat doet hibs als organisatie?

  hibs kan zich beroepen om 18 jaar ervaring in de modebranche in zowel de wholesale tak en retail tak.

  Wat kunnen wij onder andere voor uw organisatie betekenen:
  # Project management/coördinatie implementatie webshop
  # Workflow en process optimalisatie
  # Rendements optimalisatie
  # Begeleiding Brainstorm sessies missie en visie organisatie met behulp van de COCD box
  # Concretisering en implementatie van de uitkomsten van deze sessies

  Na een gedegen analyse van de bottlenecks wordt dit omgezet in een gestructureerd projectplan met daaraan gekoppeld een tijdsplanning en een afstemming van verantwoordelijkheden. De daaraan gekoppelde acties worden samen met uw medewerkers geïmplementeerd in de organisatie door hibs. Door de gemaakte afspraken vast te leggen in een gepersonaliseerd WOW (way of working) werkboek worden de veranderingen verankerd in de organisatie. De efficiëntie slag krijgt dan vaste blijvende vorm voor de bestaande maar ook voor nieuwe medewerkers.

  In een vrijblijvend gesprek verkennen wij graag met u de mogelijkheden waarin wij u van dienst kunnen zijn.

  Voor wie is hibs?

  hibs is een organisatie advies bureau in het Fashion & Lifestyle segment. In de huidige economie staan omzet en rendement onder druk. Het laten zoals het was bestaat niet meer en niets is nog nooit zo veranderlijk geweest. Wakker zijn en blijven is het credo van deze tijd.

  Heeft u helder voor ogen waar uw toegevoegde waarde ligt in de markt? Hoe wakker is uw organisatie om de eisen die de klant aan uw organisatie stelt te beantwoorden ? Is uw organisatie procesmatig zo ingericht dat zij met minimale inspanning een maximaal resultaat kunnen behalen?

  Als gevolg van de huidige economische tendens zal elke organisatie met minimale uitgaven zijn organisatie moeten runnen. Elke kostenpost wordt onder de loep genomen en besparingen worden waar mogelijk gerealiseerd. Dit geldt ook voor het personeelsbestand. Met minder mensen dezelfde taken uitvoeren. Voor een korte periode kan iedereen best een tandje harder lopen. Op termijn betekent dit een verarming van de kwaliteit van de geleverde diensten en overbelasting van uw werknemers waardoor de vreugde en commitment snel afneemt. Om dit te voorkomen moet er slimmer gewerkt worden. Dat kan!  Door het werkproces van begin tot eind goed onder de loep te nemen. hibs onderzoekt samen met u en uw werknemers welke onderdelen binnen het bedrijfsproces slimmer en efficienter uitgevoerd kunnen worden. Dit is vaak redelijk eenvoudig te bewerkstelligen zonder hier veel extra kosten voor te maken. Samen zetten we dit om in actie en implementeren we gezamelijk in de organisatie. Het wordt verankert in de organisatie door het vastleggen in een gepersonaliseerde way of working handboek. Dit werkboek is de handleiding van uw slim ingerichte organisatie.  Alleen als de inzichten en veranderingen gedragen worden door de werknemers is de succes verzekerd.

  Er is weer ruimte en tijd om u te richten op uw toegevoegde waarde van uw organisatie waar u zich mee onderscheid van de concurrent. Want daar draait het tenslotte om!

  U kunt ons inzetten als meewerkend voorvrouw, project manager, interim manager en als sparringpartner.

  Succes stories van hibs

  Wij zijn blij te berichten dat de volgende klanten met een tevreden gevoel en een gestroomlijnde organisatie de toekomst tegemoet kunnen treden:

  # Betsy Palmer
  # Denim Impact/Nipcon
  # Loft

  Als je vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact op via:

  hibs.nl
  Lonneke de Kort
  Borneolaan 42
  1217 HC Hilversum
  m +31 (0) 640756303
  e info@hibs.nl